Danskuddannelserne

På Sprog- og Integrationscentret underviser vi omkring 250 udlændinge fra mere end 50 forskellige nationer.

Det betyder, at vores kursister har meget forskellige behov for undervisning i dansk. Vi tilbyder tre forskellige danskuddannelser – ligesom vi arrangerer særligt tilrettelagte undervisningsforløb

De tre uddannelser er delt op i moduler. Man skal bestå en modultest, før man skifter til det næste modul.
Alle uddannelser afsluttes med en statsautoriseret prøve

Danskuddannelse 1 (DU1) er for udlændinge, som ikke har lært at læse og skrive på det latinske alfabet.
Danskuddannelse 1 afsluttes med Prøve i dansk 1 efter modul 6.

Danskuddannelse 2 (DU2) er for udlændinge med en kort skolegang fra hjemlandet.
Danskuddannelse 2 afsluttes med Prøve i dansk 2 efter modul 6.

Danskuddannelse 3 (DU3) er for udlændinge med en lang skolegang og uddannelse fra hjemlandet.
Danskuddannelse 3 afsluttes med to forskellige prøver:
Prøve i dansk 3  – efter modul 5.

Studieprøven – efter DU3 modul 6. I øjeblikket tilbyder vi ikke undervisning på dette niveau

Se skolemodellen sammenlignet med færdighedsniveauerne i det øvrige uddannelsessystem her.