Lovgivning

Sprog- og Integrationscenterets arbejde reguleres af Integrationsloven og Danskundervisningsloven.

Udlændinge, der opholder sig på lovligt grundlag i Danmark, har som udgangspunkt ret til gratis danskundervisning. Denne ret indtræder ved ankomsten og udløber efter tre år.

Uddannelsesretten gælder såvel immigranter, der kommer for at bo her, som arbejdskraftpendlere der opretholder deres bopæl i et andet EU/EØS land.

Herudover har udlændinge som hovedregel ret til at modtage beskæftigelsesfremmende tilbud, der kan hjælpe til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet og hermed selvforsørgelse.

Kommunen kan tilbyde andre end de nævnte grupper danskundervisning som led i beskæftigelsesfremmende tilbud.