Prøvetilmelding

Kursister på de afsluttende moduler på Sprogskolen tilmeldes prøverne  i samråd med deres lærer.

Det er muligt at deltage i prøverne som selvstuderende, mod betaling. I 2021 udgør gebyret 1.417 kr. Selvstuderende tilmelder sig via skolens telefon 5473 1750 senest ved tilmeldingsfristens udløb som er den 30. august 2021. Prøverne annonceres i Guldborgsund Ugeavis og på Facebook

Interesserede kan hele året tilmelde sig til den førstkommende prøve ved at ringe til skolens kontor på 5473 1750

Når fristen nærmer sig, vil Sprogskolen kontakte de tilmeldte og høre om man stadig ønsker at deltage i prøven.

På Guldborgsund Sprogskole kan du tage følgende prøver:

    • Prøve i dansk 1 (PD1) afslutter danskuddannelse 1 efter modul 6
    • Prøve i dansk 2 (PD2) afslutter danskuddannelse 2 efter modul 6
    • Prøve i dansk 3 (PD3) afslutter danskuddannelse 3 efter modul 5

Ud over de tre sprogprøver afholdes også

  • Indfødsretsprøven
  • Medborgerskabsprøven

Studieprøven (SP) afslutter danskuddannelse 3 efter modul 6

Der er desværre ikke altid kursister nok til at etablere studieforberedende undervisning på Guldborgsund Sprogskole. Derfor har vi ikke pt. ministeriets tilladelse til at afholde Studieprøven. Den nærmeste prøveafholdende skole er i Roskilde.

Alle prøver er statsautoriserede og udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning.

Prøverne afholdes to gange om året – i maj/juni og i november/december.

Prøvedatoer fastsættes af Ministeriet. Se de aktuelle datoer under “prøver”