Prøvetilmelding

Kursister på de afsluttende moduler på Sprogskolen tilmeldes prøverne i samråd med deres lærer.

Det er mod betaling muligt at deltage i prøverne som selvstuderende

I 2024 udgør gebyret 1.520 kr. Selvstuderende tilmelder sig via skolens telefon 5473 1750 tryk 2 – eller ved at møde på skolens kontor eller skrive til sprog@guldborgsund.dk – senest ved tilmeldingsfristens udløb som er den 4. marts 2024

Prøverne annonceres også i Guldborgsund Ugeavis og på Facebook

Interesserede kan hele året tilmelde sig til den førstkommende prøve ved at ringe til skolens kontor på 5473 1750 tryk 2

På Guldborgsund Sprogskole kan du tage følgende prøver:

    • Prøve i dansk 1 (PD1) afslutter danskuddannelse 1 efter modul 6
    • Prøve i dansk 2 (PD2) afslutter danskuddannelse 2 efter modul 6
    • Prøve i dansk 3 (PD3) afslutter danskuddannelse 3 efter modul 5

Du inviteres til informationsmøde om prøverne, når vi har modtaget din betaling.

Gå til danskprøve på særlige vilkår

 Har du en funktionsnedsættelse eller er du ordblind kan du gå til danskprøve på særlige vilkår. Du skal aflevere eller sende en skriftlig ansøgning til sprogcentret.

Vi skal modtage ansøgningen senest FREDAG 22. MARTS 2024. Vi kontakter dig om hvilken dokumentation vi skal bruge for at tilbyde hjælp til prøven.

Det er sprogcentret der afgør om ansøgning om særlige prøvevilkår imødekommes.

Du får et brev i e-boks med sprogcentrets afgørelse.

Du skal være opmærksom på at du måske skal bruge tid på at skaffe dokumentation.

Ud over de tre sprogprøver afholdes også

  • Indfødsretsprøven
  • Medborgerskabsprøven

Studieprøven (SP) afslutter danskuddannelse 3 efter modul 6

Der er desværre ikke kursister nok til at etablere studieforberedende undervisning på Guldborgsund Sprogskole pt. Derfor har vi ikke ministeriets tilladelse til at afholde Studieprøven. Den nærmeste prøveafholdende skole er i Roskilde.

Alle prøver er statsautoriserede og udarbejdet af Ministeriet for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Prøverne afholdes to gange om året – i maj/juni og i november/december.

Prøvedatoer fastsættes af Ministeriet. Se de aktuelle datoer under “prøver”