Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året. Der afholdes ikke sygeeksamener.

Næste prøver afholdes i juni 2021. Til efteråret 2021 afholdes prøverne d. 24. november med tilmeldingsfrist d. 20. oktober 2021

Indfødsretsprøven afholdes næste gang 2. juni 2021 kl. 13  og tilmeldingsfristen er 28. april.

Det koster 815 kr. at tilmelde sig Indfødsretsprøven. Gebyret kan betales via netbank eller mobilpay

Kontakt Sprogskolens kontor på telefon 5473 1750 mellem 9.30-12 for at blive tilmeldt prøven.

Materialet til Indfødsretsprøven kan downloades her: Laeremateriale-til-indfoedsretsproeven.pdf (uim.dk)

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Indfødsretsprøven består af 40 skriftlige spørgsmål om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. De 35 spørgsmål ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Herudover består prøven af 5 aktuelle spørgsmål. De aktuelle spørgsmål vil kunne omfatte spørgsmål om fx politik og kulturelle begivenheder.

Man har 45 minutter til at svare på de 40 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 32 af de 40 spørgsmål rigtigt.
Husk at medbringe billede-ID og det gule sundhedskort til prøven.

Medborgerskabsprøven afholdes næste gang 2. juni 2021 kl. 11.

Kontakt Sprogskolenskontor på telefon 5473 1750 mellem 9.30-12 for at blive tilmeldt prøven.

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Man har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål rigtigt.

Husk at medbringe billede-ID og det gule sundhedskort til prøven.

Materiale til medborgerskabsprøven kan downloades her laeremateriale-til-medborgerskabsproeven.pdf (uim.dk)