Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året på Thorsensvej 11 i Nykøbing F. Der afholdes ikke sygeeksamener. Og gebyret tilbagebetales ikke, hvis du ikke kommer til prøven

Næste prøver afholdes onsdag d. 24. november 2021 med tilmeldingsfrist d. 20. oktober

Imidlertid gør vi opmærksom på at skolekontoret er lukket i uge 42 (mellem 18.-22. oktober 2021 begge dage inkl.) på grund af efterårsferien, så derfor er fredag d. 15. oktober 2021 sidste dag for tilmelding på skolens kontor mellem kl 8-12

 

Du kan finde information og materiale til at forberede dig til indfødsretsprøven af august 2021 her: Lærematerialet til Indfødsretsprøven er blevet opdateret (siri.dk)

Information til prøvedeltagere (integrationsviden.dk)

 

NYT fra efterår 2021: der tilføjes 5 værdibaserede spørgsmål til indfødsretsprøven. Dette betyder, at prøvedeltagerne nu skal forberede sig på:

  • 35 spørgsmål baseret på lærematerialet
  • 5 spørgsmål om aktuelle begivenheder fra 6 måneder før prøvens afholdelse
  • 5 værdibaserede spørgsmål inden for danske værdier som ytringsfrihed, ligestilling, forholdet mellem religion og lovgivning o. lign.

 

Indfødsretsprøven afholdes næste gang onsdag d. 24. november 2021 kl. 13

Det koster 815 kr. at tilmelde sig Indfødsretsprøven. Gebyret kan betales via netbank eller mobilpay

 

 

 

Husk at medbringe billede-ID og det gule sundhedskort til prøven

Medborgerskabsprøven afholdes næste gang onsdag d. 24. november 2021 kl. 11

For at tilmelde dig prøven, skal du møde personligt op på skolens kontor i bygning D mellem 8-12 på Thorsensvej 11 i Nykøbing F

Medborgerskabsprøven består af 25 skriftlige spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv samt dansk kultur og historie. Spørgsmålene ligger inden for rammerne af det læremateriale, som ministeriet har udarbejdet.

Man har 30 minutter til at svare på de 25 spørgsmål. Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvor man skal sætte kryds ved det rigtige svar. Der må kun sættes ét kryds pr. spørgsmål.

For at bestå prøven skal man besvare mindst 20 af de 25 spørgsmål rigtigt

Du kan finde lærematerialet til medborgerskabsprøven på følgende link: Læremateriale til medborgerskabsprøven er offentliggjort (siri.dk)

Husk at medbringe billede-ID og det gule sundhedskort til prøven

 

I foråret 2022 afholdes Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven d. 1. juni 2022 med tilmeldingsfrist d. 4. maj 2022