Tilmeldingsfristen til danskprøverne i efteråret 2021 er d. 30. august 2021

Henvendelse til sprogskolens kontor i bygning D på Thorsensvej 11 i Nykøbing F mellem 10-12 eller på telefon 5473 1750

For selvstuderende er gebyret i 2021, 1.417 kr. Ved framelding tilbagebetales gebyret ikke. Der afholdes ikke sygeeksamener

De skriftlige prøver afholdes

Studieprøven 8. november kl. 9 – 14.15
Prøve i Dansk 3 9. november kl. 9 – 13.30
Prøve i Dansk 2 10. november kl. 9 – 12.30
Prøve i Dansk 1 11. november kl. 9 – 12

Den mundtlige del af danskprøverne afholdes  6.-17. december 2021

Guldborgsund Sprogskole afholder ikke Studieprøven. Der henvises til Roskilde eller et af de københavnske sprogcentre

Skriftlige karakterer meldes ud via E-boks og ikke ved telefonisk henvendelse til skolen

Bemærk 

Gyldig legitimation i form af ID med billede skal medbringes ved alle prøver

Der afholdes IKKE sygeeksamen

Prøverne er statskontrollerede og udarbejdes af ministeriet. Danskprøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Kontakt skolens kontor på: sprog@guldborgsund.dk eller på telefon 5473 1750 ved spørgsmål til prøverne

Der henvises i øvrigt til udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside: Fakta om danskprøver — Udlændinge- og Integrationsministeriet (uim.dk)

Prøver i foråret 2022 afholdes for:

DU3 d. 17.5.22 / DU2 d. 18.5.22 / DU1 d. 19.5.22 – med tilmeldingsfrist d. 7. marts 2022  Mundtlig del af prøveterminen 13.-24. juni 2022