Tilmeldingsfristen til danskprøverne i foråret 2021 er 8. marts 2021.

Henvendelse til sprogskolens kontor

For selvstuderende er gebyret i 2021, 1.417 kr. Ved framelding tilbagebetales gebyret ikke. Der afholdes ikke sygeeksamener

De skriftlige prøver afholdes

Studieprøven 17. maj kl. 9:00 – 14:15
Prøve i Dansk 3 18. maj kl. 9:00 – 13:30
Prøve i Dansk 2 19. maj kl. 9:00 – 12:30
Prøve i Dansk 1 20. maj kl. 9:00 – 12:00

Den mundtlige del af danskprøverne afholdes 14.- 25. juni 2021. 

Guldborgsund Sprogskole afholder ikke Studieprøven. Der henvises til Roskilde eller et af de københavnske sprogcentre.

Skriftlige karakterer meldes ud via E-boks.

Bemærk 

Gyldig legitimation i form af ID med billede skal medbringes ved alle prøver.

Der afholdes IKKE sygeeksamen.

Prøverne er statskontrollerede og udarbejdes af ministeriet. Danskprøverne afholdes efter bestemmelserne i prøvebekendtgørelsen og karakterbekendtgørelsen.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Kontakt kontoret på: sprog@guldborgsund.dk eller på telefon 5473 1750 ved spørgsmål til prøverne

Der henvises i øvrigt til udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside: Fakta om danskprøver — Udlændinge- og Integrationsministeriet (uim.dk)

Prøver i efteråret 2021 afholdes for:

DU3 d. 9. 11. / DU2 d. 10. 11. / DU1 d. 12.11. – med tilmeldingsfrist d. 30. august 2021